Hướng dẫn cấu hình mã nguồn shopnick

- Mã nguồn website sử dụng backend là PHP nên quý khách vui lòng chọn hosting loại web hosting có hỗ trợ PHP, server Apache

- Khi tải mã nguồn về từ chúng tôi, quý khách giải nén file vừa chọn sẽ có 2 file: source.zip và hanamweb_shopnick.sql

File source.zip là file mã nguồn của website, giải nén file này ở thư mục trong htdocs của Xampp hoặc đối với hosting Upload lên thư mục chứa dự án và tiến hành giải nén.

+ File hanamweb_shopnick.sql là file Database của website

- Đối với hosting, quý khách tìm mục MySql Database

+ Quý khách truy cập mục MySql Database và tiến hành tạo một Database và một tài khoản user kết nối đến Database này. Đối với các loại panel quản trị khác nhau sẽ có các giao diện tạo Database khác nhau, có thể cần tạo tài khoản user cho Databse hoặc không cần. Lưu lại thông tin truy cập Database bao gồm Tên Database, Tên user, Mật khẩu user này.

- Đối với Xampp tên user là root, mật khẩu để trống, Truy cập vào Phpmyadmin theo địa chỉ http://localhost/phpmyadmin để vào vùng quản trị MySql và tạo một database mới có tên chẳng hạn shopnick.

- Truy cập vào thư mục chứa source website, tìm file config > config.php

 

 

Quý khách cần sửa các cấu hình sau để có thể khởi chạy website

 

$base_url là tên miền của quý khách, lưu ý với tên miền có SSL quý khách phải điền là https:// không được để là http:// chẳng hạn $base_url = 'https://shopnickpro.com', đối với locallhost quý khách nhập theo đường dẫn đến thư mục chứa dự án chẳng hạn $baser_url = 'http://localhost/shopnick'.

Phần db, đây là phần cấu hình để quý khách có thể kết nối với Database, quý khách nhập thông tin như đã được hướng dẫn tạo Database ở trên vào, db_user là tên user, db_pass là mật khẩu kết nối đến Databse, db_name là tên Database quý khách đã tạo.

 

- Sau khi đã cấu hình như trên hoàn tất. quý khách quay trở lại đến phần Phpmyadmin để tiến hành nhập Database demo vào.

- Chọn vào database đã tạo cho website. kéo file database từ file mã nguồn đã giải nén vào vùng trống của database

- Database mới sẽ tiến hành cập nhật Database Demo của website.

Nếu báo thành công website của quý khách đã thiết lập thành công và có thể sử dụng.

Nếu báo lỗi vui lòng liên hệ chúng tôi để được khắc phục hỗ trợ.